Tag Archives: ตลาดกลางคืน

ถนนสุขุมวิทและซอยนานา         ถนนสุขุมวิทและซอยนานา เป็นอีกแหล่งช้อปปิ้งหนึ่งที่คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในช่วง­เย็นไปจนถึงกลางดึก หลากหลายไปด้วยสินค้านานาชนิด... 
เดินเล่นถนนข้าวสาร ยามค่ำคืน         ถนนข้าวสาร เป็นตรอกขายข้าวสารที่ใหญ่ที่สุดในเขตพระนครในสมัยรัชกาลที่ 6 ข้าวสารจำนวนมากจะถูกขนส่งมาจากฉางข้าวหลวง สะพานช้างโรงสี ริมคลองคูเมืองเดิม...